Posted by on maj 17, 2013 in Bez kategorii | 0 comments

Wszystkie matki, które urodziły dzieci po 1 stycznia 2013 roku, mogą skorzystać z nowego urlopu macierzyńskiego. Pierwotnie prawo to miało przysługiwać wyłącznie matkom, które urodziły dzieci po 17 marca 2013 roku, ale premier Donald Tusk podjął decyzję o objęciu wydłużonym urlopem macierzyńskim i rodzicielskim także dla tzw. matki I kwartału.

Najprościej rzecz ujmując, nowy urlop rodzicielski jest urlopem dla matek i ojców, który można wykorzystać po urlopie macierzyńskim.

Bezpośrednio po porodzie, matce dziecka przysługuje do 20 tygodni płatnego urlopu macierzyńskiego. Na wniosek pracownicy urlop ten może zostać przedłużony o kolejne cztery tygodnie, czyli o dodatkowy urlop macierzyński. Nie jest on przyznawany automatycznie każdej pracownicy przebywającej na urlopie macierzyńskim, ale na jej wniosek. Pracodawca ma obowiązek przyjąć wniosek i udzielić dodatkowego urlopu macierzyńskiego w sytuacji, gdy wniosek zostanie złożony w odpowiednim terminie.

Do dodatkowego urlopu macierzyńskiego ma prawo nie tylko matka dziecka, ale i ojciec.

Po zakończeniu podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego, jeden z rodziców ma prawo wykorzystać kolejne 28 tygodni płatnego urlopu rodzicielskiego. Wedle własnych preferencji, rodzice dziecka mogą podzielić się tym urlopem. Urlop ten można dzielić na dwie lub trzy części, przy czym każda z nich musi trwać minimum 7 tygodni.

W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie, łączny urlop macierzyński i rodzicielski wydłużany jest do 65 lub nawet 71 tygodni, w zależności od liczby dzieci urodzonych przy jednym porodzie.