Posted by on maj 17, 2013 in Bez kategorii | 0 comments

Podczas przebywania na urlopie macierzyńskim i rodzicielskim, matce dziecka lub ojcu, przysługuje zasiłek macierzyński. W czasie podstawowego i dodatkowego urlopu pobierany jest zasiłek w wysokości 100% średniego wynagrodzenia za ostatnie 12 miesięcy. Podczas urlopu rodzicielskiego zasiłek ten ma mniejszy wymiar i wynosi 60% średniego wynagrodzenia.

Jeśli rodzice dziecka podejmują decyzję o wykorzystaniu z góry pełnego, rocznego urlopu macierzyńskiego, mogą zadecydować, że miesięcznie wypłacany będzie im zasiłek macierzyński w wysokości 80% średniego wynagrodzenia netto z ostatnich 12 miesięcy.

Przykład

Jeśli matka dziecka w ciągu 12 miesięcy przed porodem osiągała miesięczne dochody w wysokości średnio 1600 zł netto, to może ona uzyskać zasiłek w wysokości:
1. W czasie podstawowego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego –
 100% średniego wynagrodzenia = 1600 zł miesięcznie przez 24 tygodnie, tj. 6 miesięcy,
W czasie urlopu rodzicielskiego – 
60% średniego wynagrodzenia = 60% * 1600 zł = 960 zł netto miesięcznie przez 28 tygodni, tj. przez kolejne 6 miesięcy.

2. W czasie całego, przedłużonego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego – 80% średniego wynagrodzenia = 80% * 1600 zł = 1280 zł miesięcznie przez cały rok przebywania na urlopie.

W czasie pobierania zasiłku macierzyńskiego, a później zasiłku rodzinnego, świadczeniobiorca – matka lub ojciec dziecka, mogą wykonywać pracę zawodową. Niemniej jednak, jeśli matka dziecka będzie chciała podczas urlopu macierzyńskiego lub rodzinnego pracować, wówczas maksymalnie będzie mogła zostać zatrudniona na pół etatu, a zasiłek macierzyński zostanie proporcjonalnie obniżony.

Pracownica będąca w ciąży może zadecydować o skorzystaniu z urlopu rodzicielskiego jeszcze przed narodzeniem dziecka. Może ona zrezygnować z korzystania z tego urlopu w całości lub w części i powrócić do pracy. Jeśli tak się stanie i rezygnacja będzie dotyczyła całego urlopu rodzicielskiego, pracownica otrzyma wyrównanie pobranego zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i dodatkowego urlopu macierzyńskiego w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku – do 100%.